lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E. 9. - Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 300
słowo kluczowe:

1. Uruchamianie i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych i abonenckich

1. Uruchamianie i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

absolwent:
1) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu elementów linii telekomunikacyjnych;
2) rozróżnia systemy transmisyjne i techniki zwielokrotniania;
3) instaluje media transmisyjne;
4) wykonuje pomiary i testy łączy;
5) dobiera i montuje urządzenia zasilające, zabezpieczające i liniowe;
6) lokalizuje uszkodzenia linii telekomunikacyjnych na podstawie pomiarów i alarmów;
7) porównuje wyniki pomiarów i testów z zaleceniami technicznymi;
8) usuwa typowe uszkodzenia linii telekomunikacyjnych;
9) określa stan linii abonenckiej na podstawie pomiarów;
10) stosuje plan numeracyjny w sieciach telefonicznych.

2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych i abonenckich

absolwent:
1) dobiera urządzenia dostępowe i abonenckie;
2) analizuje działanie urządzeń dostępowych i abonenckich;
3) dobiera parametry konfiguracyjne dla urządzeń dostępowych i abonenckich;
4) dobiera metody i przyrządy do wykonania pomiarów i testów w pętli abonenckiej i torze liniowym;
5) uruchamia i konfiguruje urządzenia dostępowe i abonenckie;
6) wykonuje pomiary uruchomieniowe oraz testy okresowe urządzeń transmisyjnych;
7) ocenia działanie urządzeń transmisyjnych na podstawie przeprowadzonych pomiarów i testów;
8) rozpoznaje sygnały w urządzeniach i łączach międzycentralowych i abonenckich;
9) stosuje plan numeracyjny.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017

Warning: Use of undefined constant studentnews_3 - assumed 'studentnews_3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/www/exp_baza_kon.php on line 4
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności