lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E. 1. - Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

1. Montaż i utrzymanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
2. Montaż i utrzymanie torów miedzianych
3. Montaż i utrzymanie torów światłowodowych
4. Montaż i utrzymanie linii radiowych

1. Montaż i utrzymanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych;
2) rozpoznaje rodzaje studni kablowych;
3) dobiera teletechniczne rury kanalizacyjne oraz osprzęt rur do rodzaju telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
4) określa odległości dla skrzyżowań i zbliżeń torów telekomunikacyjnych;
5) montuje kanalizację kablową;
6) stosuje oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne w kanalizacji kablowej;
7) wykonuje naprawę i konserwację kanalizacji kablowej.

2. Montaż i utrzymanie torów miedzianych

absolwent:
1) rozpoznaje nadajniki i odbiorniki w torach miedzianych;
2) dobiera kable miedziane na podstawie oznaczeń;
3) dobiera złącza, gniazda, rozgałęźniki i zwrotnice do montażu torów miedzianych;
4) dobiera urządzenia wzmacniająco-regenerujące do linii telekomunikacyjnej;
5) łączy i układa kable miedziane w kanalizacji kablowej;
6) montuje aparaty przepięciowe oraz instalację uziemiającą do urządzeń zestawianej linii telekomunikacyjnej;
7) wykonuje pomiary propagacyjne torów miedzianych;
8) usuwa uszkodzenia torów miedzianych.

3. Montaż i utrzymanie torów światłowodowych

absolwent:
1) rozpoznaje nadajniki i odbiorniki torów światłowodowych;
2) rozpoznaje rodzaje włókien i złączy światłowodowych;
3) dobiera kable światłowodowe na podstawie oznaczeń;
4) dobiera złączki, sprzęgacze i wzmacniacze światłowodowe do montażu torów;
5) łączy włókna światłowodowe;
6) układa kable światłowodowe w kanalizacji kablowej.

4. Montaż i utrzymanie linii radiowych

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje instalacji odgromowych nadawczo-odbiorczych urządzeń linii radiowych;
2) dokonuje analizy poziomu sygnału nadajnika nadawczo-odbiorczych urządzeń linii radiowych na podstawie wyników pomiarów;
3) dobiera częstotliwość pracy urządzeń tworzących linię radiową na podstawie dokumentacji projektowej;
4) rozpoznaje parametry anten nadawczo-odbiorczych;
5) dobiera typ anteny nadawczo-odbiorczej do zasięgu łącza radiowego;
6) dobiera rozmiar i kształt czaszy anteny do warunków propagacji fal elektromagnetycznych;
7) montuje instalacje antenowe linii radiowych;
8) sprawdza działanie linii radiowej;
9) wykonuje pomiary i testy poziomu sygnału odbieranego przez antenę.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności