lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.35. - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 320
słowo kluczowe:

1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych
2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
2) opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;
3) oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;
4) sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.

2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej


absolwent:
1) projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;
3) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
4) wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;
5) prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;
6) wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
7) sporządza dokumentację wykonanych prac;
8) ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych


absolwent:
1) lokalizuje położenie punktów kontrolowanych;
2) ustala położenie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;
3) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
4) oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
5) opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
6) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności