lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.34. - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 500

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
2. Opracowywanie map i profili terenu

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

absolwent:
1) korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;
3) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
4) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;
5) ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
6) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
7) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;
8) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
9) oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
10) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
11) ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.

2. Opracowywanie map i profili terenu

absolwent:
1) posługuje się podziałką transwersalną i przyrządami kreślarskimi;
2) oblicza i wyrównuje współrzędne geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej na podstawie danych pomiarowych;
3) oblicza współrzędne geodezyjne pomierzonych punktów szczegółów terenowych na podstawie danych pomiarowych;
4) wykonuje obliczenia, korzystając z oprogramowania geodezyjnego;
5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym;
6) opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;
7) korzysta z istniejących map oraz innych opracowań kartograficznych;
8) posługuje się oprogramowaniem kartograficznym;
9) obsługuje urządzenia peryferyjne;
10) sporządza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
11) kompletuje dokumentację geodezyjną;
12) ocenia dokładność wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;
13) prowadzi i aktualizuje dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017

Warning: Use of undefined constant studentnews_3 - assumed 'studentnews_3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/www/exp_baza_kon.php on line 4
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności