lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.20. - Montaż konstrukcji budowlanych

1. Montaż konstrukcji stalowych
2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

1. Montaż konstrukcji stalowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych;
2) dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;
4) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych;
5) dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych;
6) dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych;
7) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;
8) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;
9) zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;
10) wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych;
11) wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;
12) ocenia jakość wykonania robót montażowych;
13) wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.

2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
2) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
3) dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;
4) dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych;
5) wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;
6) wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;
7) dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;
8) steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu;
9) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;
10) wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;
11) wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
12) składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych;
13) ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
14) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.

3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych


absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
2) rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
4) dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji;
5) wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych;
6) steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;
8) zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;
9) dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych;
10) wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;
11) zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
12) wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
13) ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
14) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 07
Polityka Prywatności