lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.11. - Wykonywanie izolacji budowlanych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 750
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie izolacji wodochronnych
2. Wykonywanie izolacji termicznych, izolacji akustycznych i izolacji przeciwdrganiowych
3. Wykonywanie izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

1. Wykonywanie izolacji wodochronnych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje izolacji wodochronnych;
2) rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych i określa ich właściwości;
3) określa przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych;
4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania izolacji wodochronnych;
5) sporządza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji wodochronnych;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji wodochronnych;
7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji wodochronnych;
8) wykonuje pomocnicze roboty budowlane związane z ochroną przeciwwilgociową obiektów budowlanych;
9) przygotowuje podłoża pod izolacje wodochronne;
10) przygotowuje materiały do wykonania izolacji wodochronnych;
11) wykonuje izolacje wodochronne;
12) wykonuje dylatacje i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych;
13) ocenia stan techniczny izolacji wodochronnych;
14) dobiera sposoby naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych;
15) wykonuje prace związane z naprawą izolacji wodochronnych;
16) ocenia jakość wykonania izolacji wodochronnych;
17) wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporządza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie izolacji termicznych, izolacji akustycznych i izolacji przeciwdrganiowych

absolwent:
1) określa rodzaje strat ciepła w budynkach i przyczyny ich powstawania;
2) określa wpływ hałasu i drgań na budynki i organizm człowieka;
3) rozróżnia rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
5) sporządza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
8) wykonuje pomocnicze roboty budowlane związane z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
9) przygotowuje podłoża pod izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe;
10) przygotowuje materiały do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
11) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne przegród budowlanych oraz zabezpiecza instalację grzewczą i instalację ciepłej wody użytkowej przed stratami ciepła;
12) wykonuje prace związane z ochroną izolacji termicznych przed zawilgoceniem, działaniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi;
13) wykonuje izolacje przeciwdrganiowe określonych elementów obiektów budowlanych oraz maszyn urządzeń i instalacji budowlanych;
14) wykonuje prace związane z naprawą izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
15) ocenia jakość wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
16) wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporządza ich rozliczenie.

3. Wykonywanie izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje korozji;
2) określa przyczyny powstawania korozji oraz jej skutki;
3) rozpoznaje rodzaje podłoży budowlanych i ocenia ich stan techniczny;
4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
5) sporządza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
6) dobiera sposoby ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej elementów budowlanych wykonanych z różnych materiałów;
7) dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego i chemoodpornego;
9) wykonuje powłoki antykorozyjne i chemoodporne elementów budowlanych;
10) ocenia jakość wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
11) wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporządza ich rozliczenie.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017

Warning: Use of undefined constant studentnews_3 - assumed 'studentnews_3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/www/exp_baza_kon.php on line 4
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności