lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B. 1. - Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych

1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych

absolwent:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych;
2) rozróżnia elementy i mechanizmy maszyn drogowych;
3) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń drogowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych robót drogowych;
5) dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn drogowych;
6) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń drogowych;
7) wykonuje czynności związane z instalacją oraz uruchomieniem maszyn i urządzeń drogowych;
8) obsługuje maszyny i urządzenia drogowe podczas wykonywania robót ziemnych i drogowych;
9) wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń drogowych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych

absolwent:
1) określa czynniki mające wpływ na procesy zużycia maszyn i urządzeń drogowych;
2) dobiera metody zabezpieczania maszyn i urządzeń drogowych przed korozją;
3) dokonuje bieżących i okresowych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń drogowych;
4) dobiera materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy maszyn i urządzeń drogowych;
5) wykonuje prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
6) dokonuje demontażu i weryfikacji części maszyn i urządzeń drogowych;
7) dobiera zespoły oraz części maszyn i urządzeń drogowych do wymiany;
8) prowadzi dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń drogowych;
9) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do średnich i głównych napraw;
10) wykonuje próby kontrolne maszyn i urządzeń drogowych po ich naprawie;
11) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do transportu.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności