lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.55. - Drukowanie cyfrowe

1. Drukowanie nakładu
2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

1. Drukowanie nakładu

absolwent:
1) dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
7) przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych;
8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe;
9) ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów;
10) określa sposoby personalizacji druków;
11) dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych;
12) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

absolwent:
1) dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
2) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;
3) przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
4) przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania;
5) przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;
6) przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;
7) obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;
8) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych;
9) dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych;
10) przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-05 10:31:58

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 07
Polityka Prywatności