lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.53. - Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 250
słowo kluczowe:

1. Przygotowanie procesu wyprawy skór
2. Przygotowywanie zestawów technologicznych
3. Określanie jakości skór

1. Przygotowanie procesu wyprawy skór

absolwent:
1) dobiera surowce i środki chemiczne do wyprawy skór na określony asortyment wyrobów;
2) nadzoruje konserwację oraz magazynowanie skór i półproduktów skórzanych;
3) dobiera surowce skórzane w partie produkcyjne;
4) posługuje się dokumentacją surowcowo-materiałową i techniczno-technologiczną procesu wyprawy skór;
5) ustala przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy skór;
6) podejmuje decyzje dotyczące przebiegu procesów technologicznych wyprawy skór na podstawie wyników kontroli międzyoperacyjnej;
7) kontroluje stosowanie przepisów prawa i przestrzeganie norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

2. Przygotowywanie zestawów technologicznych

absolwent:
1) opracowuje instrukcje dotyczące sporządzania roztworów roboczych i zestawów wykańczalniczych;
2) dobiera środki chemiczne do sporządzania zestawów technologicznych;
3) dobiera parametry technologiczne oraz parametry pracy agregatów, maszyn i urządzeń do mechanicznej i chemicznej obróbki skór;
4) nadzoruje sporządzanie zestawów technologicznych;
5) kontroluje stosowanie przepisów prawa i przestrzeganie norm dotyczących bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi.

3. Określanie jakości skór

absolwent:
1) przygotowuje próbki skór, zestawów technologicznych oraz kąpieli roboczych do badań laboratoryjnych;
2) przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną procesu wyprawy skór;
3) wykonuje badania laboratoryjne półproduktów skórzanych i skór wyprawionych;
4) określa przydatność asortymentową skór wyprawionych, na podstawie badań i oznaczeń laboratoryjnych;
5) organizuje stanowisko odbioru jakościowego skór gotowych;
6) dokonuje klasyfikacji jakościowej skór wyprawionych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-05 10:17:07

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności