lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.51. - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

1. Organizowanie prac związanych z przygotowaniem surowców, mas i szkliw
ceramicznych

2. Organizowanie prac związanych z procesem formowania półfabrykatów
ceramicznych
3. Prowadzenie procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych

4. Prowadzenie procesów szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów
ceramicznych
5. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych

1. Organizowanie prac związanych z przygotowaniem surowców, mas i szkliw ceramicznych

absolwent:
1) określa zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;
2) nadzoruje prace związane ze składowaniem surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;
3) dobiera urządzenia do transportu surowców i mas ceramicznych;
4) nadzoruje prace związane z przygotowywaniem surowców do produkcji wyrobów ceramicznych;
5) dobiera parametry technologiczne pracy suszarń i pieców ceramicznych;
6) dobiera parametry technologiczne procesu przygotowywania mas i szkliw ceramicznych;
7) określa skład mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;
8) dobiera surowce do rodzaju sporządzanej masy i szkliwa ceramicznego;
9) oblicza zużycie surowców stosowanych do produkcji wyrobów ceramicznych;
10) opracowuje receptury mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;
11) nadzoruje proces sporządzania mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;
12) określa straty produkcyjne surowców, mas i szkliw ceramicznych;
13) sporządza plany i raporty produkcyjne działu przygotowania surowców, mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych.

2. Organizowanie prac związanych z procesem formowania półfabrykatów ceramicznych

absolwent:
1) dobiera techniki formowania półfabrykatów ceramicznych;
2) dobiera parametry formowania półfabrykatów ceramicznych;
3) oblicza wielkości form i matryc w zależności od właściwości mas ceramicznych;
4) dobiera formy, matryce i stemple do formowania półfabrykatów ceramicznych metodą prasowania;
5) dobiera wzorniki i wylotniki do formowania półfabrykatów ceramicznych z mas plastycznych;
6) rozpoznaje przyczyny wad półfabrykatów ceramicznych powstałych podczas formowania;
7) usuwa przyczyny wad powstałych podczas formowania półfabrykatów ceramicznych;
8) określa zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń stosowanych do formowania półfabrykatów ceramicznych;
9) oblicza kurczliwość mas ceramicznych;
10) sporządza plany i raporty produkcyjne działu formowania półfabrykatów ceramicznych;
11) dobiera urządzenia do transportu półfabrykatów ceramicznych i gotowych wyrobów;
12) nadzoruje składowanie półfabrykatów ceramicznych i gotowych wyrobów.

3. Prowadzenie procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych

absolwent:
1) przestrzega zasad suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;
2) wyjaśnia zjawiska zachodzące podczas procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;
3) nadzoruje prace związane z załadunkiem i rozładunkiem suszarń i pieców ceramicznych;
4) dobiera parametry pracy suszarń i pieców ceramicznych;
5) kontroluje proces suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;
6) reguluje parametry procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych zgodnie z technologią ich wytwarzania;
7) określa zdolność produkcyjną suszarń i pieców ceramicznych;
8) sporządza plany i raporty produkcyjne działu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;
9) określa i usuwa przyczyny wad powstałych w procesach suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych.

4. Prowadzenie procesów szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych

absolwent:
1) dobiera metody szkliwienia półfabrykatów ceramicznych;
2) dobiera techniki zdobienia półfabrykatów ceramicznych w zależności od zastosowania wyrobów gotowych;
3) dobiera maszyny i urządzenia stosowane do szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych;
4) nadzoruje procesy szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych;
5) opracowuje receptury sporządzania farb naszkliwnych i podszkliwnych;
6) dobiera sposoby wykańczania półfabrykatów ceramicznych na poszczególnych etapach produkcji;
7) rozpoznaje i usuwa przyczyny wad powstałych podczas szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych.

5. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz przestrzega norm dotyczących badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych;
2) pobiera próbki surowców ceramicznych do badań laboratoryjnych;
3) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne surowców, mas i wyrobów ceramicznych;
4) dobiera metody badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju surowców, mas i wyrobów ceramicznych;
5) dobiera sprzęt laboratoryjny do rodzaju wykonywanych badań laboratoryjnych;
6) określa właściwości wyrobów ceramicznych;
7) przygotowuje próbki wyrobów ceramicznych do badań laboratoryjnych;
8) wykonuje badania laboratoryjne surowców, mas i wyrobów ceramicznych;
9) prowadzi dokumentację badań laboratoryjnych;
10) interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;
11) wykonuje czynności związane z konserwacją aparatury laboratoryjnej.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-05 08:57:53

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017

Warning: Use of undefined constant studentnews_3 - assumed 'studentnews_3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/www/exp_baza_kon.php on line 4
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności