lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.43. - Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Przygotowywanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń do wytwarzania
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
2. Kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Przygotowywanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

absolwent:
1) opracowuje harmonogram prac związanych z kontrolowaniem pracy maszyn i urządzeń podczas wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
2) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;
3) przygotowuje maszyny i urządzenia do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych zgodnie z założeniami technicznymi i technologicznymi;
4) nadzoruje obsługę maszyn i urządzeń do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
5) przygotowuje maszyny i urządzenia do wykańczania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
6) kontroluje przestrzeganie procedur jakości w procesie technologicznym.

2. Kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

absolwent:
1) przygotowuje plan kontroli procesu technologicznego wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
2) kontroluje przebieg procesu technologicznego wytwarzania wyrobów dekoracyjnych pod kątem zgodności z projektem plastycznym i dokumentacją techniczno¬-technologiczną;
3) rozpoznaje nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego;
4) dobiera sposoby korygowania nieprawidłowości procesu technologicznego;
5) prowadzi dokumentację przebiegu procesu wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 15:40:24

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności