lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.41. - Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2. Opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych
3. Nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

absolwent:
1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;
6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;
7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;
8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych

absolwent:
1) dobiera liniowe wyroby włókiennicze do wykonania płaskich wyrobów włókienniczych;
2) wykonuje rysunki splotów stosowanych w płaskich wyrobach włókienniczych;
3) wykonuje rysunki dyspozycyjne;
4) dobiera środki chemiczne stosowane w procesach wykańczania wyrobów włókienniczych;
5) dobiera maszyny i urządzenia do planowanej technologii wytwarzania wyrobów włókienniczych;
6) określa sposób i warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych;
7) opracowuje plan kontroli międzyoperacyjnej wytwarzania wyrobów włókienniczych.

3. Nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

absolwent:
1) posługuje się schematami technologicznymi i rysunkami technicznymi maszyn i urządzeń;
2) opracowuje instrukcje technologiczne i stanowiskowe;
3) monitoruje parametry procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych;
4) kontroluje parametry półproduktów włókienniczych zgodnie z planem kontroli międzyoperacyjnej;
5) opracowuje harmonogram prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów włókienniczych;
6) wyznacza i ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych;
7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;
8) określa nieprawidłowości występujące w procesach wytwarzania wyrobów włókienniczych;
9) określa błędy w półproduktach i wyrobach włókienniczych;
10) nadzoruje stosowanie środków chemicznych w procesach wykańczania zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach bezpieczeństwa.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 15:07:30

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności