lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.40. - Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

1. Planowanie produkcji poligraficznej
2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej

1. Planowanie produkcji poligraficznej

absolwent:
1) ustala technologiczne parametry produktu poligraficznego;
2) przestrzega zasad planowania procesów poligraficznych;
3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego;
4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;
5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytwarzania produktów poligraficznych;
6) wykonuje obliczenia dotyczące kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.

2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej


absolwent:
1) stosuje standardy jakości produkcji poligraficznej;
2) przestrzega zasad kontroli i oceny jakości materiałów, półproduktów i produktów
3) dobiera urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do kontroli jakości produkcji poligraficznej;
4) posługuje się urządzeniami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
5) ocenia jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji;
6) ocenia jakość wykonania gotowego produktu poligraficznego;
7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń poligraficznych;
8) wprowadza działania naprawcze na podstawie analizy wyników kontroli.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 15:01:34

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017