lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.32. - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

absolwent:
1) rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;
2) organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
3) organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
4) przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;
5) przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
6) sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.

2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych


absolwent:
1) organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
2) rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
3) oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;
4) przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;
5) przestrzega zasad gospodarowania odpadami;
6) ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;
7) prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 13:37:54

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności