lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.30. - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

absolwent:
1) dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
2) dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
3) dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
4) dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
5) organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;
6) nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;
7) sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

absolwent:
1) dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
2) przestrzega zasad zarządzania zapasami;
3) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
4) dobiera parametry przechowywania materiałów;
5) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
6) organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
7) dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
8) stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;
9) nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
10) ustala ceny usług magazynowych;
11) sporządza dokumentację magazynową.

3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

absolwent:
1) planuje etapy dystrybucji;
2) dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
3) wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
4) organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;
5) stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
6) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
7) analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
8) nadzoruje proces dystrybucji produktów;
9) sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
10) ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 13:24:36

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności