lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.29. - Obsługa klientów i kontrahentów

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 340
słowo kluczowe:

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

absolwent:
1) analizuje oferty kontrahentów sporządzone w języku polskim i języku obcym;
2) przygotowuje ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym;
3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku obcym;
4) przestrzega procedur dotyczących zakupu towarów i usług;
5) dobiera formułę Incoterms do warunków wykonania zlecenia;
6) dobiera metody negocjacji do rodzaju usługi lub wymagań kontrahenta;
7) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
8) wybiera dostawców i podwykonawców;
9) dobiera sposób i zakres obsługi do potrzeb klienta;
10) sporządza umowy o świadczenie usług w języku polskim i języku obcym;
11) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji.

2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych


absolwent:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji rozliczeniowej;
2) analizuje koszty spedycyjno-transportowe;
3) ustala ceny i taryfikatory usług spedycyjnych;
4) różnicuje ceny usług spedycyjnych;
5) stosuje przepisy prawa podatkowego;
6) przestrzega zasad opłacania należności przewozowych;
7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług spedycyjnych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 13:03:31

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności