lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.28. - Organizacja i nadzorowanie transportu

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 640

1. Planowanie realizacji procesów transportowych
2. Przygotowywanie ładunków do transportu
3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

1. Planowanie realizacji procesów transportowych

absolwent:
1) określa zadania transportowe;
2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
3) opracowuje plan realizacji usługi transportowej;
4) dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków;
6) wyznacza parametry realizacji usług transportowych;
7) wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych.

2. Przygotowywanie ładunków do transportu

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
2) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
3) formuje jednostki ładunkowe;
4) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
5) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
6) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
7) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
8) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
9) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie.

3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych

absolwent:
1) dobiera środki techniczne do realizacji procesów transportowych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych;
3) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
4) prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym.

4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej

absolwent:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej i spedycyjnej;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozów;
3) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych;
5) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
6) przestrzega procedur dotyczących przyjęcia i przekazania towaru;
7) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku obcym.

5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
2) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
3) nadzoruje pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami;
4) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych;
5) ocenia zgodność realizacji procesów transportowych z procedurami jakości w transporcie i spedycji.


data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 13:03:31

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności