lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego

1. Obsługa środków transportu drogowego
2. Użytkowanie środków transportu drogowego

1. Obsługa środków transportu drogowego

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego;
2) wyjaśnia budowę środków transportu drogowego;
3) ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;
4) dobiera metody napraw i regeneracji środków transportu drogowego;
5) wykonuje czynności związane z naprawą i regeneracją środków transportu drogowego;
6) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi środków transportu drogowego;
7) oblicza koszty eksploatacji środków transportu drogowego.

2. Użytkowanie środków transportu drogowego

absolwent:
1) klasyfikuje środki transportu drogowego;
2) dobiera środki transportu drogowego do rodzaju przewożonego towaru;
3) określa własności eksploatacyjne środków transportu drogowego;
4) korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego;
5) posługuje się mapami drogowymi, tradycyjnymi i elektronicznymi;
6) sporządza dokumentację pracy kierowcy;
7) planuje i organizuje czas pracy;
8) sporządza dokumentację pracy środka transportu drogowego;
9) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące użytkowania środków transportu drogowego;
10) wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tych usług.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-05 15:05:30
MDDP_220.jpgPrzegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura